Skeematerapia

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto.

Skeematerapia perustuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, gestalt-terapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä terapiasta. Sen avulla työstetään oireiden, kuten masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten lisäksi syvätason uskomusjärjestelmiä eli niin kutsuttuja skeemoja.

Skeematerapian avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia niin ihmissuhteissa kuin muutoinkin elämässä. Sillä voidaan purkaa pitkäaikaisia persoonallisuuteen liittyviä ongelmia, ja se on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi joihinkin persoonallisuushäiriöihin (mm. epävakaa persoonallisuus).

Skeematerapia alkaa aina viiden kerran aloitusjaksolla, jonka aikana tehdään asiakkaan kanssa yhdessä arviointi omista tunnelukoista ja selviytymiskeinoista sekä tutustutaan lapsuuden tapahtumiin, jotka vaikuttavat edelleen nykypäivässä. Tämän jälkeen alkaa varsinainen terapiahoito, vaikkakin terapeuttista työskentelyä on jo aloitusjakson arvioinnin aikana. Aloitusjakso on aina edellytys jatkoterapian onnistumiselle. Voimaantumossa aloitusjaksoon liittyvä psykoedukatiivinen materiaali on käytettävissä verkkomateriaalina 3 kuukauden ajan niille asiakkaille, jotka käyvät koko aloitusjakson Voimaantumossa.                        

Skeematerapia tai sen menetelmiä voi olla osana yksityisen sosiaalihuollon palvelua, esimerkiksi perheneuvonnan kasvatusneuvontaa tai vanhempainohjausta taikka pariterapiaa, mikäli se on mainittu kuntoutus-/palvelusuunnitelmassa yhdeksi palvelun työskentelymuodoksi. 

Paikka: Voimaantumon tila Puuvillatehtaankatu 10 Tampere/ videopuheluna
Terapeuttina: YTM, sosiaalityöntekijä, terapeutti Mirva Salonen

Ajat varataan 1-2 viikon välein. Ennen ensimmäistä kertaa  asiakkaalle toimitetaan rekisteröintiohjeet verkkovalmennusmateriaaliin. Asiakkaan tulee pystyä tekemään vastaanottokäyntien välillä välitehtäviä.