Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuspsykoterapia-asiakkaaksi?

YTM, perheneuvoja, skeematerapeutti Mirva Salonen on Tampereen yliopistossa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksessa koulutettavana ja hän valmistuu vuonna 2024. Psykoterapeuttikoulutuksen aikana koulutettavat antavat koulutuspsykoterapiaa. Työskentelyssä tukena koko prosessin ajan on yliopiston järjestämä kokenut työnohjaaja ja työnohjauskoulutusryhmä, joiden kanssa asiakkaan tilannetta

Lue lisää
kolme-vaaraa-uskomusta-parisuhteessa

Kolme väärää uskomusta parisuhteessa

Tässä artikkelissa esitellään kolme väärää uskomusta, jotka tulevat esille parisuhteen kommunikaatiossa ja ristiriidoissa. Tästä artikkelista on myös nähtävillä video:

1. Puoliso riitelee yksin

Ensimmäinen uskomus on, että kuvittelemme, että puoliso aiheuttaa riidan yksin. Riitaan tarvitaan aina vähintään kaksi, yksin

Lue lisää
Stressiin vaikuttamisen keinoja

Stressiin vaikuttamisen keinoja

Tässä artikkelissa pohditaan stressiin vaikuttamisen keinoja.

Liikunnalla on tutkimusten mukaan kiistatta positiivinen vaikutus terveyteen ja erityisesti mielenterveyteen. Liikunta poistaa ahdistusta ja masennusta, auttaa paniikkihäiriöpotilaita, psykoosipotilaita sekä päihdepotilaita fyysisissä oireissa. Yhdessä muiden hoitokeinojen kanssa, liikunta on erinomainen hoitomuoto masennusta sairastavalle

Lue lisää

Perhearviointi

Perhearviointi on perhetyön strukturoitu malli. Se tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen.

Ensisijaisesti perhearvioinnissa arvioidaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia käsitellen usein kaikkia seuraavaa seitsemää teemaa: perheen luonne, vuorovaikutus, tunne-elämä, vanhemmuus, arki, osallisuus ja sisäiset suhteet.

Lue lisää
kolme-vaaraa-uskomusta-parisuhteessa

Parisuhde­neuvonta vai pariterapia?

Voimaantumon sosiaalityöntekijä, pariterapeutti Mirva Salonen kertoo tässä podcastissa parisuhdeneuvonnan ja pariterapian eroista ja ominaispiirteistä.

Lue lisää