Palvelut perheille, pareille sekä yksilöille

Voimaantumo tarjoaa perheneuvontapalveluita  kuten kasvatusneuvontaa, perhearviointia, parisuhdeneuvontaa, pariterapiaa, kriisitukea sekä järjestää vanhemmuusryhmiä. Muita palveluita tarjolla ovat rentoutusohjaus, työnohjaus, skeematerapia ja parisuhderyhmät.

Voimaantumon perheneuvontapalvelut

Perheneuvontapalveluita ovat parisuhdeneuvonta, pariterapia, kasvatusneuvonta, perhearviointi ja vanhemmuusryhmät.

Parisuhdeneuvonta

Voimaantumon parisuhdeneuvonta on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Parisuhdeneuvonta on psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Työskentely perustuu aina puolisoiden ja työntekijän luottamuksellinen yhteistoiminta.

Pariterapia

Voimaantumon pariterapia on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Voimaantumon pariterapiassa huomioidaan koko perhetilanne.

Kasvatusneuvonta

Perheneuvonnan kasvatuksellinen ohjaus ja kasvatusneuvonta auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lisäksi se tukee vanhemman omaa jaksamista.

Kriisituki

Kriisituki on tarkoitettu perheille, pariskunnille ja yksilöille, joiden tilanne on äkillisesti kriisiytynyt ulkopuolisista syistä tai ihmissuhteisiin liittyvistä ongelmista, kuten parisuhdekriisistä, johtuen. 

Vanhemmuusryhmät

Ryhmämuotoinen työskentely mahdollistaa vertaistuen ja voimaantumisen, mikä lisää osallistujien jaksamista ja tukee heidän hyvinvointiaan ja mielenterveyttään.

Voimaantumon muut palvelut

Muut palvelut ovat KKT-koulutuspsykoterapia, työnohjaus, skeematerapia ja parisuhderyhmät.

Parisuhderyhmät

Voimaantumossa järjestetään parisuhderyhmiä, parisuhdekursseja ja parisuhdetapahtumia.

KKT-terapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva tehokas hoitomuoto useaan mielenterveyden vaikeuteen.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Skeematerapia

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto.