Perhearviointi

Perhearviointi on strukturoitu työskentelymalli, joka tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen perheen tilanteen selvittämiseen ja palvelujen tarpeen tarkempaan arviointiin sekä hoidolliseen interventioon.

Ensisijaisesti perhearvioinnissa arvioidaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia käsitellen usein kaikkia seuraavaa seitsemää teemaa: perheen luonne, vuorovaikutus, tunne-elämä, vanhemmuus, arki, osallisuus ja sisäiset suhteet. Voimaantumon perhearvioinnissa lähtökohtana on Suomen Mielenterveysseuran perhearviointimalli, jossa itse arviointi toimii jo hoidollisena tukimuotona.

Perhearviointi antaa tietoa lapsen ja perheen tilanteesta yleisesti ja mahdollisia tukitoimenpiteitä suunnitellessa. Perhearvioinnin tarkoituksena on tiedon tuottamisen ohessa myös tukea perheen vuorovaikutusta.

Perhearviointi aloitetaan ja lopetetaan yhteistyössä lastensuojelun tai muun sosiaalihuollon sosiaalityöntekijän kanssa, mutta pääasialliseen käytännön työskentelyyn osallistuvat Voimaantumon henkilöstö ja asiakasperhe. Asiakasperhe voi myös itse tilata ja maksaa perhearvioinnin.  Pyydä lisätietoja