Parisuhdeneuvonta

Parisuhdeneuvontaan ja -terapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat parisuhteen kriisit, vuorovaikutusongelmat, riitely ja etääntyminen kumppanista. Yleensä puolisot hakevat apua liian myöhäisessä vaiheessa, usein vasta vuosien päästä ongelmien alkamisesta. Parisuhteen ongelmiin kannattaa puuttua kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ennen niiden vaikeutumista.

Voimaantumon parisuhdeneuvonta on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Parisuhdeneuvonta on psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Joillekin pareille jo 3-5 kerran käynnit ovat riittäviä.

Työskentely perustuu aina puolisoiden ja työntekijän yhteistoimintaan ja on luottamuksellista. Neuvojan tehtävänä on auttaa asiakkaita oivaltamaan ja muuttamaan toimintamallejaan heidän hyvinvointiaan tukevaksi.

Voimaantumon parisuhdeneuvonnassa työskentelyn metodina on restoratiivisuus eli osapuolten suhteen korjaaminen. Puolisoiden välinen kriisitilanne pyritään ratkaisemaan kohtaamisen kautta yhteistyössä korjaamalla ja palauttamalla ihmissuhteet ennalleen ja luomaan ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa estävät mielipahan syntymisen uudelleen. Restoratiivinen tapa ratkaista puolisoiden välinen kriisi tai konflikti on etsiä uusia luovia ratkaisuja ja sovitella, eikä hakea syyllistä, rangaistusta ja tuomiota.

Puolisoiden tilannetta voidaan käsitellä sanallisesti tai muilla, lähinnä toiminnallisin, tavoin. Tämä usean tavan käsittely usein miellyttää sellaisia henkilöitä, joilla on vaikeaa keskustella tai tuottaa tunteitaan sanoiksi.

Voimaantumon työntekijöillä on työkokemusta kunnan perheneuvolassa annettavasta ja omassa yrityksessä annetusta perheneuvonnasta ja parisuhdeneuvonnasta ja -terapiasta.