Menetelmät työskentelyssä

Palveluissa käytetään tavanomaisten toiminnallisten menetelmien (kuvat, kortit, keholliset harjoitukset, NLP-harjoitukset) lisäksi mm. green care, mindfulness ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä, sekä hengitysohjausta.

Hoitava Hengitys HB® -ohjaus

Kärsitkö pinnallisesta tai raskaasta hengittämisestä? Onko sinulla merkkejä tai jo todettu aineenvaihduntasairaus? Onko sinun vaikeaa pudottaa painoasi? Kärsitkö astmasta, kuorsauksesta tai uniapneasta? Onko sinulla todettu hyperventilaatiotila tai paniikkihäiriö? Onko kehosi jatkuvassa vireystilassa? Onko sinulla masennusta tai ahdistusta?

Nämä kaikki voivat olla merkkejä tai seurauksia epätasapainoisesta hengittämisestä ja liikahengittämisestä. Yllätys, yllätys! Voitkin hengittää liikaa ja kärsiä hapen puutoksesta. Hoitava Hengitys – Healing Breathing -ohjauksen tavoitteena on normalisoida häiriintynyt hengitys Hoitava Hengitys perustuu Buteyko-menetelmään, mutta sen harjoitukset ovat lempeämpiä. Hoitava Hengitys HB® -menetelmässä korjataan kehon liian alhaista hiilidioksiditasoa. Se on tehokas menetelmä terveysongelmien itsehoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kokonaisvaltaiseen keho-mieli-tasapainon ylläpitämiseen.

Mirva Salonen on koulutettu Hoitava Hengitys HB -ohjaaja ®.

Lisätietoja Hoitava Hengitys HB® -menetelmästä.

Voimaantumossa on tarjolla Hoitava Hengitys HB® -ohjausta yksilönä ja ryhmässä. Yksilöille ohjaus toteutetaan rentoutusohjauksena ja ryhmämuotoiset Hoitava Hengitys HB® -ohjaukset löytyvät tapahtumista, ja niissä on tapahtumakohtainen hinnoittelu.

HENKEMI™ – HENgitys, KEho, MIEli – menetelmä – kokonaisvaltainen menetelmä hyvinvointiin

HENKEMI-ohjauksessa

  • yhdistyvät Hoitava Hengitys -menetelmän teoriaa ja harjoituksia sekä psykofyysisen hengitysterapian kehoharjoitteita ja mielen tukemista mm. mindfulnessin avulla.
  • huomioidaan hengityksen lisäksi myös keho ja mieli. Tavoitteena on mahdollistaa kehon ja mielen kokonaisvaltainen eheytyminen.

Useat pitkäaikaissairaat kärsivät liikahengittämisestä ja sen vaikutuksista kehossa. Ihminen voikin hengittää liikaa ja kärsiä samanaikaisesti hapen puutoksesta elimistössä. Monella pitkään stressiä kärsineellä voi olla myös krooninen hyperventilaatiotila, joka vie energiaa elimistöltä ja mieleltä. Hoitava Hengitys -ohjauksen tavoitteena on normalisoida häiriintynyt hengitys. Hoitava Hengitys perustuu Buteyko-menetelmään, mutta sen harjoitukset ovat lempeämpiä ja sopivat pitkäaikaissairaille. Menetelmällä korjataan kehon liian alhaista hiilidioksiditasoa. Se on tehokas menetelmä terveysongelmien itsehoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kokonaisvaltaiseen keho-mieli-tasapainon ylläpitämiseen.

Ohjauksessa käytetään myös psykofyysisen hengitysterapian kehoharjoitteita, muita venytyksiä ja kehoharjoitteita sekä rentoutusta ja mindfulnessia, jotka rauhoittavat kehoa ja mieltä ja auttavat ihmistä löytämään omaa luonnollista hengitystään. Keho- ja hengitysharjoitteiden jälkeen ohjaus päätetään lyhyeen ryhmäkeskusteluun.

Kohderyhmä: Hengitys-ohjauksesta voivat hyötyä käytännössä kaikki, mutta erityisesti mielialallaan oireilevat (masentuneet, ahdistuneet, paniikkihäiriöiset, vaikeasti stressaantuneet/uupuneet), astmaatikot, unihäiriöiset (kuorsaus, uniapnea, unettomuus) sekä suolisto- ja aineenvaihduntasairauksista ja ylipainosta kärsivät.

Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysisessä hengitysterapiassa käytetään keholiikkeitä ja ryhmämuotoisia kehoharjoitteita. Psykofyysistä hengitysterapiaa on käytetty hyperventilaatio- tai  somaattisin  ahdistusoirein oirehtivien potilaiden psykofyysiseen ryhmämuotoiseen lyhytterapiaan (hengityskoulu). 
Nykyään menetelmällä autetaan monenlaisista oireista ja ongelmista kärsiviä yksilö- että ryhmäterapioissa.
Pyydä tarjous.