Kasvatusneuvonta

Perheneuvonnan kasvatuksellinen ohjaus ja kasvatusneuvonta auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lisäksi se tukee vanhemman omaa jaksamista.

Perheneuvonta käsittää pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän tekemän psykososiaalisen työn, kuten kasvatuksellisen ohjauksen ja neuvonnan, mutta tarvittaessa myös moniammatillisen työryhmän, kuten psykologin ja perhepsykoterapeutin, palveluja.

Vanhempainohjauksen tavoitteina on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempia autetaan myös vahvistamaan vanhemman suhdetta lapseen ja oppimaan uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen. Oleellinen osa palvelua on myös tukea vanhempia myös omassa jaksamisessa erilaisin omien tunteiden käsittelyjen, terapeuttisten menetelmien ja itsensä rauhoittamiskeinojen avulla. Menetelminä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä keskustelun lisäksi.

Perheneuvonta parisuhdeneuvonnan osalta koskee pariskuntien psykososiaalista parisuhdeneuvontaa ja ohjausta (parikäynnit ja parisuhderyhmäkurssit) sekä pitkäkestoisempaa pariterapiaa.

Perheneuvonnan maksajana voi olla joko kunnan sosiaalitoimi tai muu julkinen taho taikka perhe itse. Kuntien ja seurakuntien perheneuvontaan on kuukausien jonot. Monet perheet käyttävät jonotusaikana yksityisiä palveluita ja maksavat niistä itse.  Osa palveluiden käyttäjistä haluaa myös jatkaa maksullisessa palvelussa, jotta voivat jatkaa saman työntekijän kanssa työskentelyä.  Myös maksusitoumus kunnasta on mahdollinen, mikä tulee asiakkaan itse selvittää kunnan kanssa. Voimaantumo on Tampereen kaupungin kasvatuksellisen ohjauksen ja vanhemmuuden ohjauksen palvelusetelituottaja. Mikäli käytössäsi on palveluseteli, lähetä viestillä yhteydenottopyyntö ja tiedustele aikoja.

Kasvatus- ja perheneuvonta voi olla yleistä neuvontaa, mutta henkilöstön erityisosaaminen keskittyy muun muassa erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatuksen ja vanhemmuuden tukemiseen.  Voimaantumon henkilöstöllä on myös erityisosaamista aggressiivisesti käyttäytyvien lasten vanhempien vanhempainohjauksesta.

Perheneuvonnan palveluiden tuottamiseen voi osallistua sosiaalityöntekijä yksin tai työparina voi tarvittaessa toimia psykologi, perhepsykoterapeutti tai paripsykoterapeutti perheen/parin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Muiden asiantuntijoiden käytöstä laskutetaan erikseen sovittava lisämaksu.

Itse maksavat asiakkaat varaavat sosiaalityöntekijän antamaan kasvatus- ja perheneuvonnan ajan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Perheneuvonnan henkilöstö antaa myös lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen ammattilaisille ja perhehoitajille työnohjausta, josta pyydetään erillinen tarjous.