Kuka ohjaa verkkokurssia?

Olen Mirva Salonen ja toimin Voimaantumossa sosiaalityöntekijänä (YTM), pariterapeuttina ja skeematerapeuttina. Lisäksi olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa. Työskentelen yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa ja tarjoan Voimaantumossa yksityisen perheneuvonnan palveluja, kuten kasvatuksellista ohjausta ja neuvontaa sekä pariterapiaa, ja tunnelukkojen työstämiseen tarkoitettua skeematerapiaa. Käytän skeematerapiaa menetelmänä kaikkien asiakasryhmien kanssa tarpeen mukaan.

Olen kokenut tunnelukkojen tutkimisen, tiedostamisen ja työstämisen verrattomaksi työkaluksi tässä vaativassa asiakastyössä ja haluaisin levittää tätä hyvää keinoa mahdollisimman laajalle. En kuitenkaan voi ottaa rajattomasti asiakkaita vastaan eivätkä myöskään kaikki ihmiset tarvitse aina terapeutin apua, vaan he voivat työstää asioita myös itsenäisesti. Tämän vuoksi olen rakentanut tämän verkkokurssin.