Sosiaalipalvelut

Voimaantumo tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluja Pirkanmaan alueen seuraavissa kunnissa:

  • Tampere (Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alue)
  • Kangasala (Pälkäne-Kangasalan yhteistoiminta-alue) ja
  • Lempäälä.

Yksityisissä sosiaalipalveluissa maksajatahona voi toimia asiakkaan kunta tai asiakas itse tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaan. Voit myös pyytää kunnan lastensuojelulta tai lapsiperheiden palveluilta maksusitoumusta Voimaantumon palveluihin.

Toimintamme lähtökohdat ovat

  • kohtaaminen
  • lapsen ja perheen kuulluksi tuleminen
  • avoimuus ja läpinäkyvyys
  • osallisuus ja voimaantuminen (empowerment)

Tavoitteenamme on saada aikaan hyvinvointia, iloa ja voimaa elämään.

Voimaantumossa käytetään lapsen ja perheen ehdoilla paljon erilaisia terapeuttisia ja ohjauksellisia menetelmiä, kuten luovaa työskentelyä (kirjoittaminen, musiikki, valokuvaus), rentoutusta, hengitys- ja kehotyöskentelyä, skeematerapian menetelmiä, pariterapiaa, tietoisuustaitoja ja green gare -menetelmiä.

Kaikessa työskentelyssä painottuvat vuorovaikutus-, kiintymyssuhde- ja itsesäätelypulmien tarkastelu ja traumanäkökulma sekä näitä korjaava, eheyttävä, työskentely. Voimaantumon henkilöstöä tuetaan jatkuvaan kouluttautumiseen ja uusimman tieteellisen tiedon soveltamiseen käytännön työssä.

Palveluissa noudatetaan Suomen laki, ihmisoikeuksia, Talentian sosiaalialan ammattihenkilön eettisiä ohjeita, ETENE:n lausuntoja ja kansainvälisen sosiaalityöntekijöiden järjestön IFSW:n eettisiä periaatteita. Yrityksessä on laadittu omavalvontasuunnitelma, joka koskee sosiaalipalvelujen antamista.

Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma Voimaantumo