Rentoutusohjaus

Rentoutusohjaukseen liittyy oman luonnollisen rentoutumisen löytämiseksi tähtäävää ohjausta eri menetelmien, kuten hengityksen ja kehonliikkeiden ja -tarkkailun avulla.

Rentoutusohjauksen sisältö päätetään yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Rentoutusohjausta voidaan myös käyttää menetelmänä muun palvelun yhteydessä.
Harjoitteet voivat sisältää mindfulnessin, Hoitavan hengityksen ja psykofyysisen hengitysterapian sekä HENKEMI:n harjoitteita. Ohjattava saa välineitä rentouttaa kehoansa ja mieltänsä itsenäisesti. Suositellaan kolmen kerran sarjaa menetelmien opetteluun.

Psykofyysisessä hengitysterapiassa käytetään keholiikkeitä ja ryhmämuotoisia kehoharjoitteita. Psykofyysistä hengitysterapiaa on käytetty hyperventilaatio- tai somaattisin ahdistusoirein oirehtivien potilaiden psykofyysiseen ryhmämuotoiseen lyhytterapiaan (hengityskoulu). Nykyään menetelmällä autetaan monenlaisista oireista ja ongelmista kärsiviä yksilö- että ryhmäterapioissa.

Tietoisuustaidot, mindfulness ja meditaatio ovat tutkitusti hyviä menetelmiä lisäämään ihmisten hyvinvointia, ja sen on jopa todettu aikaansaavan fysiologisia muutoksia (verenpaineen lasku, sydämensykkeen lasku, aivojen alfa-aaltomuutokset). Tietoisuustaidot rauhoittavat ihmistä nykyelämän hektisessä ympäristössä, ja se on mainio rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä. Mindfulnessin harjoittamiseksi ei tarvita mitään erityisedellytyksiä. Se sopii kaikille. Sitä voidaan harjoittaa myös missä tahansa tilanteessa tai vaikka makuuasennossa tai istuen. Mindfulnessissa rentoutuksen apuna voidaan käyttää myös itämaisia äänimaljoja. Mindfulness ei vaadi erityisedellytyksiä, vaan sopii kaikille (lukuun ottamatta akuuttia psykoositilaa).

Monella pitkään stressistä kärsineellä voi olla myös krooninen hyperventilaatiotila, joka vie energiaa elimistöltä ja mieleltä. Hoitava Hengitys -ohjauksen tavoitteena on normalisoida häiriintynyt hengitys. Hoitava Hengitys perustuu Buteyko-menetelmään, mutta sen harjoitukset ovat lempeämpiä ja sopivat pitkäaikaissairaille. Menetelmällä korjataan kehon liian alhaista hiilidioksiditasoa. Se on tehokas menetelmä terveysongelmien itsehoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kokonaisvaltaiseen keho-mieli-tasapainon ylläpitämiseen.

HENKEMI-ohjauksessa 
yhdistyvät Hoitava Hengitys -menetelmän teoriaa ja harjoituksia sekä psykofyysisen hengitysterapian kehoharjoitteita ja mielen tukemista mm. mindfulnessin avulla. Hengityksen lisäksi huomioidaan myös keho ja mieli. Tavoitteena on mahdollistaa kehon ja mielen kokonaisvaltainen eheytyminen. 

Ohjaus voidaan päättää asiakkaan niin halutessa äänimaljarentoutukseen.
Äänimaljarentoutus on syvärentoutusmenetelmä, joka hoitaa lempeästi sekä kehoa että mieltä.
Se auttaa stressaantuneen kehon ja mielen rauhoittamisessa. Syvärentoutuksessa soitetaan asiakkaan kehon päälle asetettuja äänimaljoja, joiden synnyttämä matalataajuinen ääni sekä värähtely saavat kudokset resonoimaan ja tuottamaan syvän rentoutuneisuuden tilan kehossa. Hoito tehdään hiljaisuudessa maljojen ääniä kuunnellen. Rentoutuksen myötä jännitys laukeaa lihaksista, kehon osat rentoutuvat, autonominen hermosto rauhoittuu ja aineenvaihdunta aktivoituu. Maljojen värähtelyn myötä kehon yli sata biljoonaa solua alkaa värähdellä. Sopii erityisen hyvin ylivirittyneisyydestä kärsiville. Akuutit sydänvaivat ja tahdistin ovat este äänimaljojen käytölle.

Tarvittaessa rentoutukseen voidaan yhdistää loppuvaiheeseen lyhyt suggestio.
Paikka: Voimaantumo, Puuvillatehtaankatu 10, Tampere.