Kriisituki

Kriisituki on tarkoitettu yksilöille, pariskunnille ja perheille, joiden tilanne on äkillisesti kriisiytynyt ulkopuolisesta syystä tai ihmissuhteiseen liittyvistä ongelmista johtuen. Taustalla voi olla esimerkiksi onnettomuus, läheisen kuolema tai muu järkyttävä tapahtuma taikka erilaiset kriisit, kuten parisuhdekriisi. 
Vastaanotolla pääset purkamaan järkyttävän kokemuksen herättämiä tunteita ja ajatuksia ja saat ammattilaiselta tukea, tietoa ja ohjausta vaikeaan tilanteeseen. Kriisiajalla kartoitetaan yksilön, perheen ja/tai pariskunnan tilanne ja avun tarpeet psykososiaalisen tuen antamisen lisäksi. Voimaantumon työntekijä auttaa neutraalina osapuolena selvittämään myös mahdollista osapuolten riitatilannetta ja löytämään sovintoa. Kriisituki on laillistetun sosiaalityöntekijän antamaa psykososiaalista tukea. 

Kriisityöskentely on lyhytaikaista, yleensä 1-3 kertaa, mutta samalla arvioidaan, tarvitsevatko asiakkaat muuta pidempiaikaista työskentelymuotoa (esim. perheneuvonnan kasvatusneuvontaa tai pariterapiaa). Kriisitukea on mahdollista saada myös etävideoyhteyden kautta.